top of page

INTERIÉROVÉ STUDIO

KUCHYŇSKÉ STUDIO

C O R H A Jihlava, s.r.o., IČO 49966324, se sídlem Hruškové Dvory 10, 58601 Jihlava, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86 269, kontaktní údaje: C O R H A Jihlava, s.r.o., Hruškové Dvory 10, 58601 Jihlava (dále pouze CORHA).

CORHA bude zpracovávat Vaše osobní údaje, vaše jméno, email a telefon, které jste uvedl(a) v kontaktním formuláři.

CORHA bude Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu zpracovávat za účelem evidence a zpracování odpovědi na položený dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách společnosti CORHA. Bez poskytnutí údajů nebude možné Vaši poptávku vyřídit.

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pracovníci společnosti a její externí spolupracovníci.

Osobní údaje budou uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou k vyřízení Vaší poptávky, pak budou vymazány, nejdéle 2 roky od poskytnutí souhlasu.

Tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu info@corha.cz.

Máte právo na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci, právo na jejich opravu nebo výmaz (pokud uplyne doba pro uchování osobních údajů nebo odvoláte svůj souhlas) popřípadě na omezení zpracování.

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních informací. Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Informace o zpracování osobních údajů (kontaktní formulář)

bottom of page